Beste leden,

Vanaf vandaag 22 mei wordt het mogelijk, zij het met enige beperkingen, te dubbelen. De app is vandaag aangepast zodat u ook vanuit huis een baan kunt reserveren voor dubbelspel. Ik verzoek iedereen onderstaande richtlijnen goed door te nemen en ook na te leven. Alleen dan kunnen over enkele weken de maatregelen worden wellicht worden versoepeld, worden de mogelijkheden verruimd en voorkomen we dat we elkaar besmetten met het Coronavirus. De start van de competitie is vooralsnog uitgesteld tot het najaar. Dit geldt ook voor de toernooien.

Vanuit de KNLTB, NOC/NSF en de Gemeente kunnen er nog wijzigingen cq aanvullingen volgen op onderstaande richtlijnen.

We zijn er ons als bestuur van bewust dat de huidige mogelijkheden voor onze vereniging nog steeds beperkt zijn. Houd er rekening mee dat er vanuit de gemeente streng wordt gehandhaafd wat kan leiden tot een hoge boete bij overtreding en uitstel van verdere versoepeling of een verbod op tennis. We rekenen op jullie medewerking en gezond verstand.

Vriendelijke groet,

Het bestuur.

Richtlijnen:

 • Een baan reserveren doe je vanuit huis via de KNLTB club-app ( niet via het afhangbord) Deze mogelijkheid zie je meteen als je de app opent en wijst zichzelf. Kom dus zonder reservering vooraf NIET naar het tennispark.
 • Houd 1,5 m afstand op de baan en laat desnoods een bal lopen als dat anders niet gaat.
 • De poortjes die toegang geven tot de baan blijven open staan zodat je ze niet aan hoeft te raken.
 • De telbordjes mogen niet worden gebruikt en zijn afgedekt.
 • Wisselen van baan doe je met de klok mee.
 • Ga niet bij elkaar op de bank zitten.
 • Breng geen publiek mee.
 • Neem je eigen gemarkeerde ballen mee.
 • Kom zo kort mogelijk voor aanvang naar het park en ga na het spelen meteen naar huis.
 • Houdt bij aankomst en vertrek zoveel mogelijk rechts op de toegang en houdt overal 1,5 m afstand.
 • De kantine en het terras zijn en blijven gesloten.
 • Iedereen kan in de hal om de verlichting aan- en uit te schakelen. Doe alleen he licht aan van de baan die je hebt gereserveerd en doe die na afloop ook weer uit.
 • Voor noodgevallen maak je gebruik van het toilet in de hal. (scheidsrechterlokaal) Daar zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig. Maak alles daarmee schoon als je klaar bent.
 • De EHBO kit staat in het scheidsrechterslokaal.

Algemene Veiligheid- en hygiëneregels NOC/NSF

 • Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *